Retail op Zoutman

22 juni 2017

Update: enige tijd geleden is een aantal bedrijven door de Omgeving Dienst Midden Holland (ODMH) aangeschreven omdat zij aan particulieren zouden verkopen. Aanleiding tot de aanschrijvingen was een brief van de eigenaar van wc de Mierakker die ageerde tegen particuliere verkoop op Zoutman.

Het bestuur van de Vereniging Bedrijventerrein Zoutman heeft inmiddels een aantal gesprekken gehad met de verantwoordelijke wethouder J.L. van den Heuvel. Zaak is dat er duidelijkheid komt in wat wel en wat niet mag. Wat is een webshop? Wat is een afhaalpunt? etc. In het bestemmingsplan wordt met moderne verkoop mogelijkheden geen rekening gehouden. De rechter heeft in andere gevallen reeds beslist dat webshops e.d. wel degelijk particuliere verkoop is. Het bestuur van de VBZ heeft de wethouder gevraagd duidelijkheid te verschaffen in een addendum bij het bestemmingsplan.

In het bestemmingsplan wordt nu aangegeven dat als men particuliere verkoop pleegt dat dit bedrijf gerelateerd moet zijn en dat de maximale ruimte die daarvoor bestemd is niet groter mag zijn dan 25% van de vloeroppervlakte. In omzet mag dit ongeveer 10% a 15%  van het totaal zijn.

De aangeschreven bedrijven dienen zelf in gesprek te gaan met de inspecteurs van de ODMH en hen laten zien dat ze aan de regeltjes voldoen. Hopelijk komt het addendum nog vóór eind december 2016 klaar.

Meer lezen

© Reeuwijkse Ondernemersvereniging 2016   •    Download de statuten  •  Privacy Statement