Evaluatie Ons Fonds

Tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering is er uitgebreid stilgestaan bij de evaluatie van Ons Fonds. De komst van dit fonds is een gouden greep gebleken om de organisatiegraad onder de ondernemers in Bodegraven-Reeuwijk fors te verhogen.

Trekkingsgebieden bepalen zelf waar het geld aan besteed wordt. Uiteraard dient dit democratisch te geschieden tijdens een Algemene Ledenvergadering.

De uitkomst van de evaluatie is door de gemeenteraad voor het overgrote deel overgenomen. Echter, de agrariërs krijgen wederom hun opslag op de WOZ terug. En het buitengebied (hebben zich zelf opgeheven) wordt heringedeeld op basis van geografische ligging.

Daarnaast wordt er een gemeentebreed fonds gecreëerd waaraan ieder trekkingsgebied een financiële bijdrage dient te leveren. Jammer is dan te moeten constateren dat de agrariërs daar niet aan mee hoeven te betalen. Zij zullen dan ook geen bijdrage uit dit fonds mogen aanvragen. De start van het gemeentebrede fonds is 1 januari 2018.

© Reeuwijkse Ondernemersvereniging 2016   •    Download de statuten  •  Privacy Statement