Detailhandel op Zoutman

De Reeuwijkse Ondernemersvereniging staat voor het totale belang van Reeuwijk, waarbij we ons realiseren dat de belangen van diverse leden ten aanzien van dit vraagstuk uiteenlopen of zelfs tegenstrijdig zijn. We hebben reeds in goede harmonie gesproken met de gemeente en diverse betrokkenen en zullen dat in de toekomst ook blijven doen. Daarbij zullen wij het algehele belang van Reeuwijk en onze leden niet uit het oog verliezen. We zullen jullie uiteraard op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Leden kunnen zich ook tot ons wenden met eventuele vragen. U kunt daarvoor contact opnemen met Nelis Visser via secretariaat@rovreeuwijk.nl

© Reeuwijkse Ondernemersvereniging 2016   •    Download de statuten  •  Privacy Statement